Generalforsamling 2018

Så er vi klar med invitationen til årets generalforsamling. Der vil efter vores generalforsamling og frokost være oplæg ved speciallæge Mette Meinert om Vulvalidelser, samt ved sexolog Sus Rasmussen om samtalen med kvinder med vulvalidelser.  Vi glæder os til at se rigtig mange af Jer

Sted: Hvidovre Hospital
Dato: lørdag den 17. marts
Tidspunkt: 10-16
Pris: Gratis for medlemmer af DUGOF
Tilmeldingsfrist: 15. marts 2018

 

Indkaldelse til generalforsamling og årsmøde

Tid:17. marts kl. 10.00-16.00

Sted: Hvidovre Hospital, auditorie 3 og 4

Dagsorden til Generalforsamling

Kl. 9.30-10.00 Morgenmad og kaffe

Kl. 10-11.45: Generalforsamling

 • Formandens beretning v/Ulla Due
 • Fremlæggelse af regnskab v/Lise Enemark
 • Fastsættelse af kontingent: Forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af kontingent til 400 kr./årligt.
 • Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Ulla Due (ønsker genvalg)
  Susanne Høgsberg (stiller ikke op)
  Cathrine Stenz (ønsker genvalg)
  Merete Salvig (ønsker genvalg)
  Lise Enemark (ønsker genvalg)

 • Indkomne forslag
 • Evt.

Kl. 12- 13: Frokost pause

Kl. 13-16: Oplæg ved speciallæge Mette Meinert om vulvalidelser, samt ved sexolog Sus Rasmussen om samtalen med kvinder med vulvalidelser

 

Vi glæder os til at se jer til GF 2018.

Tilmelding er bindende. Af hensyn til bestilling af mad forventes afbud i god tid på DUGOF mail, hvis du ikke kommer.

Tilmeldingsfrist senest d. 1. marts.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen