DUGOF generalforsamling & årsmøde 2023

Så er der åbnet for tilmelding til årsmøde og generalforsamling i Odense. Dagen byder på spændende oplæg om endometriosebehandling, generalforsamling, oplæg fra legatmodtagere samt masser af kollegial hygge. Vi glæder os til at se Jer alle i Odense

Sted: Odense
Dato: 18. marts 2023
Tidspunkt: 9.30
Pris: 150,-
Tilmeldingsfrist: 10. marts 2023

Årsmøde & generalforsamling DUGOF 2023

Sted:
Hollufgård Genoptræningscenter, Hollufgårds Allé 20, 5220 Odense SØ

Dato:
lørdag 18.03.2023 9.30-15.30

Pris:
150,- som dækker forplejning.
Tilmelding er gældende, når beløbet er overført til DUGOF reg 2005 konto 4386788281. Venligst angiv GF 2023 og dit fulde navn på overførslen

Program:

9.30-10.00
Morgenkaffe og indtjekning

10.00-12.00 
Oplæg ved overlæge Mikkel Seyer-Hansen, AUH ”Endometriose og operationer”.

12.00-13.00
Frokost

13.00-14.30             
Generalforsamling:

1)      Valg af dirigent

2)      Beretning fra bestyrelsen

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4)      Fastsættelse af kontingent

5)      Indkomne forslag

6)      Valg til bestyrelsen. På valg:

Dorthe Svarre

Dorte Kildegaard

Mathilde Hansen

Birgitte Boesgaard

7)      Eventuelt

 

14.30-15.00
Kaffe/the pause

15.00-15.30
Oplæg ved legatmodtagere