DUGOF generalforsamling & årsmøde 2023

Årsmøde og generalforsamling i Odense - dagen byder på spændende oplæg om endometriosebehandling, generalforsamling, oplæg fra legatmodtagere samt masser af kollegial hygge. Vi glæder os til at se Jer alle i Odense

Sted: Odense
Dato: 18. marts 2023
Tidspunkt: 9.30
Pris: 150,-
Tilmeldingsfrist: 10. marts 2023

Årsmøde & generalforsamling DUGOF 2023

Sted:
Hollufgård Genoptræningscenter, Hollufgårds Allé 20, 5220 Odense SØ

Dato:
lørdag 18.03.2023 9.30-15.30

Pris:
150,- som dækker forplejning.
Tilmelding er gældende, når beløbet er overført til DUGOF reg 2005 konto 4386788281. Venligst angiv GF 2023 og dit fulde navn på overførslen

Program:

9.30-10.00
Morgenkaffe og indtjekning

10.00-12.00 
Oplæg ved overlæge Mikkel Seyer-Hansen, AUH ”Endometriose og operationer”.

12.00-13.00
Frokost

13.00-14.30             
Generalforsamling:

1)      Valg af dirigent og referent


2)      Beretning fra bestyrelsen


3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab


4)      Fastsættelse af kontingent


5)      Indkomne forslag/spørgsmål til drøftelse: Hvornår kan man i følge DUGOF kalde sig
UroGynObsFysioterapeut? Og hvor beskyttet en titel er det egentlig?
Er man fysioterapeut med speciale i Urologisk- Gynækologisk- og Obstetrisk fysioterapi, når man har bestået
modul 1? Eller modul 1 og 2? Eller skal man have bestået alle 5 moduler for at kunne kalde sig dette?
Og hvad er det korrekt at kalde sig:
1) Fysioterapeut med speciale i Urologisk- Gynækologisk- og Obstetrisk fysioterapi
Eller
2) UroGynObsFysioterapeut


6)      Valg til bestyrelsen.
På valg: Dorthe Svarre, Dorte Kildegaard, Mathilde Hansen, Birgitte Boesgaard


7)      Eventuelt