OBS OBS aflysning af generalforsamlingen 14/3

09.03.2020

Vi må desværre meddele af DUGOF´s generalforsamling og årsmøde på lørdag den 14/3-2020 aflyses og udskydes til senere.

 

Vi har idag i det faglige selskab idag modtaget følgende fra Danske Fysioterapeuter:

Kære formænd for de faglige selskaber og Bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi

Jeg skriver til jer for at gøre opmærksom på de initiativer, som Danske Fysioterapeuter har iværksat for at støtte op om det nationale beredskab for at forebygge smittespredning af COVID-19.

Foreningen har løbende været i dialog med myndighederne og senest er vi, via vores repræsentation i AC, blevet orienteret om, at de retningslinjer, som regeringen udstak i fredags, formentlig vil blive skærpet. Regeringens første prioritet er at beskytte sundhedspersonale mod smitte.

Derfor har Danske Fysioterapeuter besluttet at udskyde alle medlemsarrangementer og kurser. Vi ved, at en lang række andre sundhedsorganisationer har gjort det samme. Beslutningen gælder foreløbigt for marts og april måned, men vi revurderer naturligvis udviklingen løbende.

Udskydelse af medlemsarrangementer og kurser er begrundet i et forsigtighedsprincip og med henvisning til, at fysioterapeuter som autoriserede sundhedspersoner indgår i landets sundhedsberedskab, da foreningen ønsker at undgå karantæneramt personale.

Jeg vil anbefale de faglige selskaber at forholde sig til nødvendigheden af at træffe lignende foranstaltninger for at efterleve myndighedernes anbefalinger.

Med venlig hilsen

Tina Lambrecht

Formand

 

Mvh Bestyrelsen i DUGOF