DUGOF generalforsamling & årsmøde 2024

Årsmøde og generalforsamling i Århus - dagen byder på spændende oplæg om overgangsalderes, generalforsamling, oplæg fra legatmodtagere samt masser af kollegial hygge. Vi glæder os til at se Jer alle i Århus

Sted: Aarhus
Dato: 16. marts 2024
Tidspunkt: 9.30
Pris: 150,-
Tilmeldingsfrist: 10. marts 2024

Årsmøde & generalforsamling DUGOF 2024

Sted:
Aarhus Universitets Hospital, Palle Jensen Boulevard, 8200 Aarhus N

Indgang C, Universitetstorvet Aud. C114-101

Dato:
Lørdag 16.03.2024 9.30-15.30

Pris:
150,- som dækker forplejning.
Tilmelding er gældende, når beløbet er overført til DUGOF reg 2005 konto 4386788281. Venligst angiv GF 2024 og dit fulde navn på overførslen

Program:

9.30-10.00
Morgenkaffe og indtjekning

10.00-12.00 
Oplæg ved professor, overlæge Pernille Ravn, OUH, "Overgangsalder"

12.00-13.00
Frokost

13.00-14.30             
Generalforsamling:

1)      Valg af dirigent og referent


2)      Beretning fra bestyrelsen


3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab


4)      Fastsættelse af kontingent


5)      Valg til bestyrelsen.

På valg:

Ulla Due (genopstiller)

Lise Enemark (genopstiller)

Cathrine Stenz (genopstiller)

Merete Salvig (genopstiller) - ikke tilstede

Henriette Vilhelmsen (genopstiller) - ikke tilstede 

Louise Hein Sommer (genopstiller) 


7)      Eventuelt

 

14.30-14.45
Kaffe/ The pause 

14.45-15.30

Oplæg ved legatmodtagere (Christina Neesgaard, Anne Marie Jensen)