Fagligt

Her finder du bl.a. referater fra legatmodtagere, materiale fra temadage, artikler og links.

Arbejdsdag på seminar 7. oktober