DUGOF Modul 4 (Sexologisk modul)

Kurset er nu udsolgt, og der er lukket for tilmelding.

Sted: Hvidovre Hospital
Dato: 12. november 2021
Pris: 4500 for medlemmer af DUGOF, 5000 for ikke-medlemmer
Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2021

Modul 4: Sexologi for fysioterapeuter som arbejder med urologiske, gynækologiske og obstetriske patienter

Startdato 3 dage:  flyttet fra 24-26. april 2020 til 12.-14 november 2021


Arrangør:

Dansk selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi (DUGOF)


Sted:
Hvidovre Hospital, Kettegårds Alle 30, 2650 Hvidovre

 

Forudsætning: at have deltaget på Modul 1 grundlæggende kursus i undersøgelse og behandling af voksne med inkontinens, og Modul 2 undersøgelse og behandling af patienter med bækkenbundsproblemer.  Det er en fordel som deltager at have solid erfaring i undersøgelse og behandling af patienter med dysfunktioner i bækkenbunden.

Formål:  At tilegne sig viden om seksualitet og seksuelle dysfunktioner relateret til det urogynækologiske område.

Læringsmål:

 • At opnå viden om den kvindelige og mandlige seksualitet
 • At opnå kendskab til udbredelse, udredning og almen behandling af seksuelle problemer og dysfunktioner hos kvinder og mænd
 • At opnå viden omkring seksualiteten hos den urologiske, gynækologiske og obstetriske patient.
 • At kunne anvende PLISSIT modellen i samtalen med patienten
 • At opnå viden om brugen af sexologiske spørgeskemaer
 • At opnå kendskab til seksuelle hjælpemidler

Undervisningsform: teoretiske oplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver.

Indhold:

 • Teoretiske oplæg om den almene seksualitet
 • Teoretiske oplæg seksuelle dysfunktioner og behandlingsmetoder
 • Oplæg og gruppearbejde om PLISSIT modellen, anamnese og kommunikation omkring seksualitet hos urologiske, gynækologiske og obstetriske patienter
 • Præsentation af seksuelle hjælpemidler
 • Individuelle skriftlige opgaver

Bedømmelsesform: Efter modulet skal deltagerne besvare en opgave vedrørende den teoretiske viden om almen seksualitet og om seksualitet i forhold til behandling af urologiske, gynækologiske og obstetriske patienter.

Merit: 3 ETCS point

Der vil blive udsendt litteratur inden kurset, som det forventes, at man har læst inden kursets opstart

Der vil blive gennemført en teoretisk og en praktisk evaluering, som skal vise om den enkelte kursist har opnået læringsmålene

 
Undervisere:

Sahra Wählin-Jakobsen, læge, ph.d., sexolog

Birgitte Schantz Laursen, lektor, cand.cur., ph.d,  sygepl, specialist i sexologisk rådgivning

Else Olsen, sygeplejerske, specialist i sexologisk rådgivning, parterapeut

Cathrine Stenz - fysioterapeut, master i sexologi, specialist i sexologisk rådgivning

 
Pris:

4500,- for medlemmer og 5000,- for deltagere som ikke er medlem af DUGOF, dækker frokost og kaffe/te for alle tre dage,
Ved EAN betaling skal EAN nummeret fremgå af din tilmelding!
Ved bankoverførsel er din tilmelding først gældende, når beløbet er overført.

 

Kurset vil blive oprettet ved min. 12 deltagere, dog med plads til max. 24 deltagere efter først til mølle. Herefter registreres du på venteliste til eventuelle afbud.

Kontakt for yderligere oplysninger: dugof@fysio.dk

Tilmelding:24/3