DUGOF Smertemodul Århus

Åben for tilmelding

Sted: Aahus Universitetshospital
Dato: 12. april 2024
Pris: 8500,- for medlemmer og 11.500,- for deltagere som ikke er medlem af DUGOF
Tilmeldingsfrist: 28. februar 2024

Kurset åbnes for tilmelding når underviserne er på plads.

 

Modul 3: Fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af smerter i underliv og bækkenbund  

Fredag den 12. april – søndag den 14. april 2024.

Lørdag den 4. maj - søndag den 5. maj 2024.


Arrangør:

Dansk selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi (DUGOF)


Sted:
Aarhus Universitets hospital, Palle Juhl-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Forudsætning: Du skal have deltaget på:

Modul 1- Fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af inkontinens hos voksne    og

Modul 2:   Fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af patienter med dysfunktioner i bækkenbunden

Som deltager skal du have en solid erfaring med at arbejde med patienter indenfor fagområdet.

Formål: at opnå en dybdegående viden om smertefysiologi, specifikke symptomer og sygdomme, samt differentialdiagnoser hos patienter med smertetilstande i underlivet og i bækkenbunden, samt at kunne anvende relevante undersøgelses- og behandlingsmetoder til patientgruppen.

Læringsmål:

 • At kunne beskrive og forstå smertens fysiologiske, psykologiske, sociale og eksistentielle aspekter
 • At kende og diskutere definitioner, klassifikationer og taksonomi i forbindelse med kliniske smertetilstande ud fra aktuel videnskabelig litteratur
 • At kunne redegøre for og diskutere smerte- og funktionsproblemer ud fra den biopsykosociale interaktionsmodel
 • At opnå viden om tilstande i underlivet og i bækkenbunden, som kan medføre smerter
 • At opnå kendskab til kognitiv smertebehandling
 • At tilegne sig redskaber til samtale og anamnese i forbindelse med smerter i underliv eller bækkenbund
 • At opnå kendskab til relevante behandlingsmetoder og at kunne planlægge individualiserede og evidensbaserede behandlings- og rehabiliteringsstrategier til patienter med akutte, sub-akutte og langvarige smerter i underliv og bækkenbund

Undervisningsform: Undervisningen er en blanding af teoretiske oplæg, praktik, og gruppearbejde.

Indhold:

 • Teoretiske oplæg om smertefysiologi, smerteklassifikation og smerteanalyse
 • Teoretiske oplæg om årsager til smertetilstande i underliv og bækkenbund
 • Teoretiske og praktisk undervisning i udredning af smerter, herunder brug af smertescore og evalueringsredskaber
 • Teoretisk og praktisk undervisning i patientuddannelsen og smertekommunikation og smertebehandling

Bedømmelsesform: Efter modulet skal deltagere aflevere case rapport på en selvvalgt patient. Case rapporten skal indeholde: Smerteteori, evaluering af smerte i forhold til måleredskaber, beskrivelse af objektiv undersøgelse og overvejelser i forhold til differentialdiagnoser, samt overvejelser vedrørende behandling.

Merit: 4 ECTS point

Bedømmelse: Godkendt eller ikke godkendt. Deltagere har mulighed for at gennemføre både praktisk og skriftlig opgave igen, hvis disse ikke er godkendt

Der vil blive udsendt litteratur inden kurset, som det forventes, at man har læst inden kursets opstart

Der vil blive gennemført en teoretisk og en praktisk evaluering, som skal vise om den enkelte kursist har opnået læringsmålene

 
Undervisere:

Læger og fysioterapeuter med speciale indenfor området.

 
Pris:

8500,- for medlemmer og 11.500,- for deltagere som ikke er medlem af DUGOF. Prisen er inkl. frokost og kaffe/te for alle fem dage,
Ved EAN betaling skal EAN nummeret fremgå af din tilmelding!
Ved bankoverførsel er din tilmelding først gældende, når beløbet er overført. 

Praktisk viden tilegnes på kurset ved at deltagerne undersøger hinanden. Kurset vil blive oprettet ved min. 16 deltagere, dog med plads til max. 24 deltagere efter først til mølle. Herefter registreres du på venteliste til eventuelle afbud.

Kontakt for yderligere oplysninger: dugof@fysio.dk