DUGOF Modul 2 København

Tilmelding åbner, når undervisere er på plads.

Sted: Hvidovre Hospital
Dato: 9. maj 2025
Pris: 8500,- for medlemmer og 11.500,- for deltagere som ikke er medlem af DUGOF
Tilmeldingsfrist: 20. april 2024

Modul 2:   Fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af patienter med dysfunktioner i bækkenbunden

1.weekend 3 dage: 9.-11. maj 2025
2.weekend 2 dage: 24.-25. maj 2025


Arrangør:

Dansk selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi (DUGOF)

Sted: Hvidovre Hospital, Kettegårds Alle 30, 2650 Hvidovre

Forudsætning:  At man har taget Modul 1 grundlæggende kursus i undersøgelse og behandling af inkontinens hos voksne. At man har tilegnet sig praktisk erfaring. Det skal fremsendes 5 logbøger i samlet dokument senest 14 dage før kurset, du skal bruge skabelonen til logbog, som du finder her på hjemmesiden!
Det er ligeledes et krav, at dato for deltagelse på modul 1 angives ved tilmelding.

Læringsmål:

  • At kunne identificere underlivets- og bækkenbundens strukturer hos kvinder
  • At opnå viden til bækkenbundens strukturer i relation til graviditet og fødsel
  • At opnå viden om følger efter vaginal fødsel på bækkenbundens strukturer
  • At opnå viden om typiske symptomer relateret til genital prolaps
  • At opnå kendskab til tegn på objektiv genital prolaps
  • At tilegne sig viden om mandens bækkenbund og urologiske sygdomme
  • At opnå kendskab underlivets- og bækkenbundens strukturer hos mænd
  • At kunne ræsonnere klinisk i forhold til sammenhænge mellem symptomer og undersøgelsesfund i relation til bækkenbundens strukturer hos henholdsvis mænd og kvinder
  • At opnå kendskab til den normale fordøjelse og defækation
  • At kunne instruere i korrekt defækationsteknik samt relevant brug af laksantia og hjælpemidler til tarmtømning

Merit: 4 ECTS point

 
Husk at der skal fremsendes 5 udfyldte logbøger på selskabets mail inden kurset. Brug skabelonen, som du finder her på hjemmesiden. Logbøgerne skal sendes i 1 samlet word dokument!

Der vil blive udsendt litteratur inden kurset, som det forventes, at man har læst inden kursets opstart. Litteraturen tilsendes i et link til Dropbox, som løbende opdateres. Gem og brug derfor linket hver gang du vil have adgang til materialet!

For at kunne vise at den enkelte kursist har opnået læringsmålene udarbejdes en caserapport, som skal godkendes inden modulet er bestået.

 

Undervisere:

Læger med speciale indenfor området
Fysioterapeuter med speciale indenfor området 

Pris:

8500,- for medlemmer og 11.500,- for deltagere som ikke er medlem af DUGOF, dækker frokost og kaffe/te for alle fem dage,
Ved EAN betaling skal EAN nummeret fremgå af din tilmelding!
Ved bankoverførsel er din tilmelding først gældende, når beløbet er overført.

Kurset er fordelt over to weekender. Praktisk viden tilegnes på kurset ved at deltagerne undersøger hinanden. Kurset vil blive oprettet ved min. 12 deltager, dog med plads til max 24. deltagere.

Kontakt for yderligere oplysninger: dugof@fysio.dk

Tilmeldingsfrist: 20. april 2025