Opdatering af NKR om rehabilitering af patienter med prostatakræft

27.05.2021

Omkring 4.500 mænd får hvert år konstateret prostatakræft. For de fleste får diagnosen stor indflydelse på deres liv, og behandlingen kan medføre stort ubehag og adskillige bivirkninger. Men bivirkningerne kan afhjælpes eller lindres, hvis der bliver sat ind med en rehabiliterende indsats, som kan fremme funktionsevne og livskvalitet hos de ramte.

Opdateringen af retningslinjen har forbedret det videnskabelige grundlag for enkelte anbefalinger og afspejler nu den nyeste viden inden for området. Vi har opdateret anbefalingerne for systematisk vurdering for depression, superviseret træning og sexologisk rådgivning.

Retningslinjen giver ikke en udtømmende beskrivelse af evidensbaseret rehabilitering af patienter med prostatakræft, men giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter i patientforløbet. Retningslinjen kan derfor ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger og forløbsbeskrivelser m.m. på området.

Find NKR om rehabilitering af patienter med prostatakræft her