Ansøg om legat

DUGOF Fagforum's legat. Her finder du vejledning, betingelser samt ansøgningsskema.

Formål: 
At øge UroGynObs fysioterapeuters faglige viden. 

Hvad gives der støtte til: 
Deltagelse i kurser, kongresser, studiebesøg og udviklingsarbejde, der har tydelig relevans for arbejde i UroGynObs-regi. 

Støtten kan gives til dækning af: 1) deltagelsesgebyr, 2) rejseudgifter, 3) ophold. Støtten gives i prioriteret rækkefølge. Støtten gives under forudsætning af, at der afleveres et skriftligt referat til publicering i forbindelse med førstkommende nyhedsbrev.
Referatet skal være legat-udvalget i hænde senest en måned efter deltagelse. Referatet sendes  DUGOF pr. mail vedhæftet som worddokument. Der gives ikke støtte til Dansk selskab for Urologisk, Gynækologiskog Obstetrisk Fysioterapi's  egne kurser. 

Beløbsramme: 
DUGOF kan årligt yde op til kr.: 35.000, fordelt på 4 gange om året. Støtten er max. kr.: 5000 pr. ansøger.

Ansøgningsfrist:
 
Der kan søges 15/1, 15/4, 15/8 og 15/10

Hvem kan søge?
 
Medlemmer af DUGOF, der har været medlem i minimum 2 år. Medlemmet skal være aktuelt arbejdende indenfor området. Medlemmer, der ikke tidligere har modtaget støtte og som opfylder gældende regler for modtagelse af støtte, vil blive prioriteret. 

Hvordan ansøges der?
 
Ansøgningsskema downloades som worddokument nederst her på siden. Ansøgningen udfyldes og gemmes i din egen pc, hvorefter det kan hentes frem og vedhæftes indeholdende din oplysninger. Det sendes via e-mail på kontakt@dugof.dk sammen med et program for forestående kursus/ projekt i ét eksemplarer til hvert medlem af legatudvalget. Beløbsmodtageren er selv ansvarlig for at indberette støttebeløbet til SKAT, da en forening ikke har indberetningspligt.

Hvem behandler ansøgningerne?
 
Et legatudvalg bestående af 3 medlemmer: Et menigt medlem (valgt på generalforsamlingen) og 2 bestyrelsesmedlemmer. Ansøger et medlem af legatudvalget om støtte, vil vedkommende i dette tilfælde være inhabil. Et andet medlem af DUGOF vil da blive indkaldt til udvalget. 

Legatudvalg:
Susanne Høgsberg Knudsen
Dorthe Svarre
Merete Salvig

Ansøgningsskema til legater