Ansøg om legat

DUGOF legat. Her finder du vejledning, betingelser samt ansøgningsskema.

Formål: 
At øge DUGOF medlemmers faglige viden. 

Hvad gives der støtte til: 
Deltagelse i kurser, kongresser, studiebesøg og udviklingsarbejde, der har tydelig relevans for arbejde i DUGOF-regi. 

Legatet kan gives til dækning af: 1) deltagelsesgebyr, 2) rejseudgifter, 3) ophold. Støtten gives i prioriteret rækkefølge.
Legatmodtageren forpligter sig til, både at sende et skriftligt referat til legatudvalget senest en måned efter deltagelse og til at gennemføre en kort præsentation på ca 10 minutter som vidensdeling i forbindelse med næstkommende årlige generalforsamling.
Referatet sendes til DUGOF pr. mail vedhæftet som worddokument.

Der gives ikke støtte til Dansk selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi's  egne kurser. 

Beløbsramme: 
DUGOF støtte med max. kr.: 5000 pr. ansøger.

Ansøgningsfrist:
 
Der kan søges 15/1, 15/4, 15/8 og 15/10

Hvem kan søge?
 
Medlemmer af DUGOF, der har været medlem i minimum 2 år. Medlemmet skal være aktuelt arbejdende indenfor området. Medlemmer, der ikke tidligere har modtaget støtte og som opfylder gældende regler for modtagelse af støtte, vil blive prioriteret. 

Hvordan ansøges der?
 
Ansøgningsskema downloades som worddokument her på siden. Ansøgningen udfyldes og gemmes i din egen pc, hvorefter det kan hentes frem og vedhæftes indeholdende din oplysninger. Det sendes via e-mail på dugof@fysio.dk sammen med et program for forestående kursus/ projekt. Støttebeløbet indberettes til SKAT.

Hvem behandler ansøgningerne?
 
Et legatudvalg bestående af 3 medlemmer: Et menigt medlem (valgt på generalforsamlingen) og 2 bestyrelsesmedlemmer. Ansøger et medlem af legatudvalget om støtte, vil vedkommende i dette tilfælde være inhabil. Et andet medlem af DUGOF vil da blive indkaldt til udvalget. 

Legatudvalg:
Susanne Høgsberg Knudsen
Dorthe Svarre
Merete Salvig

Ansøgningsskema til legater