Anvendelse af DUGOF logo

Selskabets logo må udelukkende bruges i forbindelse med aktiviteter eller materialer som udgår direkte fra selskabet.
Logoet må således ikke anvendes på foldere, informationsmateriale eller hjemmesider, som ikke er DUGOFs.