Formål & vision

Herunder:

  • forestå kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden og ekspertise indenfor de urologiske, gynækologiske, obstetriske og gastroenterologiske specialer.
  • Varetage medlemmernes faglige interesser og repræsentere medlemmerne, hvor dette er økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt, idet en sådan interessevaretagelse koordineres med Dansk Selskab for Fysioterapi
  • Koordinere med andre specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber via Dansk Selskab for Fysioterapi, således at fysioterapifaglige selskaber for trækker i samme retning, videndeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles funktioner, hvor dette er formålstjenelig