Persondatapolitik

Persondatapolitik

Herunder kan du læse om Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapis (DUGOF) generelle politik for behandling af personoplysninger.

DUGOF indhenter og anvender kun personoplysninger for at varetage og fremme foreningens formål, hvilket er at udbrede de faglige områder inden for urologisk- gynækologisk og obstetrisk fysioterapi og komme med kliniske anbefalinger i forhold til praksis indenfor dette speciale.

Vi lægger stor vægt på privatlivsbeskyttelse. Derfor behandler vi personoplysninger ud fra overordnede principper om lovgivning, rimelighed og gennemsigtighed uanset om personoplysningerne angår vores medlemmer eller andre involverede.

Vi vil løbende opdatere denne persondatapolitik for at sikre, at den svarer til den tekniske, organisatoriske og retlige udvikling.

DUGOF er et fagligt selskab for fysioterapeuter med interesse og/eller arbejdsområde indenfor det urologiske, obstetriske og gynækologiske område, og som arbejder indenfor det regionale, det kommunale og/eller det private område. Vores adresse er hos vores kasserer, men medlemsregistreringen foregår og opbevares hos Danske Fysioterapeuter, hvorunder Dansk Selskab for Fysioterapi har til huse (den paraplyorganisation som er bindeled mellem alle faglige selskaber indenfor fysioterapi).

Adressen er: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 København S.

Oplysninger om medlemmer

Ved indmeldelse indsamler Danske Fysioterapeuter personoplysninger om medlemmer DUGOF modtager kvartalsvis medlemslister fra Danske Fysioterapeuter indeholdende: fornavn, efternavn og mailadresse og telefonnumre. Vi behandler IKKE medlemmers personnumre.

Vi bruger disse oplysninger til administration af medlemsforholdet og til at yde medlemsfordele knyttet til medlemskabet.

Man skal selv aktivt tilmelde sig selskabets nyhedsbrev og behandlerliste. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet uanset om man er medlem af DUGOF eller ej. Der opbevares følgende oplysninger: navn og e-mailadresse.

Ved tilmelding til behandlerlisten skal du være medlem af DUGOF og der opbevares følgende oplysninger: navn og arbejdsforholdsoplysninger

DUGOF bruger oplysningerne til at lave statiske undersøgelser fx til brug i planlægningen af nye kurser og i tilfredshedsundersøgelser. Selskabet videregiver ikke vores indsamlede oplysninger videre til tredjepart.

Oplysninger om andre end medlemmer

Vi behandler også oplysninger om andre end det faglige selskabs medlemmer. Det vil typisk være personer som undervisere, kursusarrangører, personer med tilknytning til et andet fagligt selskab eller nyhedsbrevs-abonnenter. Som udgangspunkt oplyser vi eventuelle tredjeparter, hvorledes de indsamlede oplysninger behandles.

Kun relevante og nødvendige oplysninger

Vi behandler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål oplysningerne indsamles med. Vi bruger heller ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Redigering og opbevaring af oplysninger

DUGOF har interne retningslinjer om, hvor og hvorfor vi opbevarer oplysninger om vores medlemmer, og hvornår oplysninger om de enkelte medlemmer slettes. Oplysninger som Selskabet bruger har til formål at udarbejde deltagerlister og kontaktoplysninger til medlemmer, som har tilmeldt sig et kursus, temadag eller anden aktivitet i DUGOF-regi. Desuden sikres at informationer om medlemmets deltagelse på DUGOFs uddannelsesforløb er korrekt beskrevet på DUGOFs behandlerliste.

De fleste indsamlede oplysninger slettes, når kurset er afholdt og afsluttet. DUGOF opbevarer en overordnet liste med navne og moduldeltagelse. Vi opbevarer data på en sikker portal.

DUGOF kan ikke være behjælpelige med at gensende eksamensbeviser fra tidligere deltagelse i moduler, men kan alene informere om, hvilke kurser/temadage, som medlemmet har deltaget i. Der kan alene sendes data til medlemmet selv, og data deles ikke med tredje part.

DUGOF sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var årsag til indsamlingen. Data slettes, når et medlem udmelder sig fra DUGOF eller hvis medlemmet selv henvender sig til DUGOF for at få slettet data.

Et medlem kan altid kontakte DUGOF med henblik på at få oplysninger om, hvilke informationer selskabet har på vedkommende.

Samtykke

Vi behandler normalt kun de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere ydelser til vores medlemmer og øvrig aktivitet. Det betyder, at oplysninger sjældent behandles på grundlag af en samtykkeerklæring. Ved tilmelding til nyhedsbrev, behandlerliste og kurser bliver medlemmet informeret om, hvilke oplysninger, DUGOF indsamler og opbevarer for at kunne administrere kurset/behandlerlisten/nyhedsbrevet.

Vi behandler kun de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere ydelser til vores medlemmer og øvrig aktivitet.

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os.

Informationssikkerhed

DUGOF har implementeret fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre personoplysninger mod at gå tabt, blive ændret og forhindre at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi opdaterer og tester vores sikkerhedsforanstaltninger løbende.

Registreredes rettigheder

Hvis DUGOF har oplysninger om dig, har du som registreret nogle rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen:

 • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
 • Indsigelsesret: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Rettigheder:
  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på dugof@fysio.dk Brug af hjemmesiden

 

På vores hjemmeside DUGOF.dk, bruger vi cookies til at indsamle oplysninger.

En cookie er en filtype, som lægges på din computer, mobiltelefon eller tablet, når du besøger hjemmesider. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om hvilke sider og funktioner, du besøger med din computer. Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form.

Hvordan bruges cookies på dugof.dk?
På dugof.dk bruger vi cookies til at indsamle oplysninger til statistik såsom antallet af besøgende på hjemmesiden, og hvad der er mest populært på siden, sådan at vi kan forbedre brugeroplevelsen generelt.

Kan jeg bruge hjemmesiden, hvis jeg ikke accepterer cookies?
Hvis du ikke ønsker, at hjemmesider gemmer cookies på din computer, kan du fravælge cookies i dine browserindstillinger. På den måde kan du blokere for cookies. I nogle tilfælde vil det dog betyde, at hjemmesider ikke kan fungere eller vises korrekt i din browser.

 

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

De personoplysninger DUGOF behandler bliver gemt i en online IT-løsning. Data gemmes på servere i tredjelande.

Spørgsmål, bekymringer og klager

Hvis du har spørgsmål, klager, bekymringer eller andet vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger beder vi dig kontakte os. Alle spørgsmål vedrørende privatlivsbeskyttelse og personoplysninger bedes rettet til dugof@fysio.dk.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www. datatilsynet.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •