Caserapporter

Caserapporter

En caserapport er en kort beskrivelse af en patientcase på 3 sider uden referencer. I forbindelse med modul 2 og efter modul 3 skal der udarbejdes en caserapport som evaluering på modulet. Det vil fremgå af det informationsbrev, som du modtager, når du tilmelder dig modul 2 og 3, hvornår caserapporten skal afleveres.

Caserapporten skal være godkendt, for at du har bestået modulet. Hvis du ikke består caserapporten, vil du få lov til at revidere den, og indsende en ny caserapport. Har du ikke bestået din caserapport 2. gang, må du tage modulet igen. Bedømmelse sker internt af to medlemmer af DUGOF´s bestyrelse, men er der tvivl om bedømmelse, eller er caserapporten dumpet anden gang vil en uvildig bedømmer også gennemlæse rapporten (ekstern lektor fra fysioterapeutuddannelsen).

 


Indhold caserapport til modul 2:
Baggrund, hvor baggrundsviden om valgte diagnose (enten genital prolaps eller m. Sphincter ani ruptur) kort gennemgås. Der skal henvises til den gennemgåede eller udleverede litteratur. Beskrivelse af undersøgelsesfund og klinisk ræsonnering ift. behandlingsvalg og behandlingsforløb, samt en konklusion på caserapporten. Referencer.

Indhold caserapport til modul 3: Baggrund, hvor smerteteorier kort gennemgås, samt baggrundsviden om valgte diagnose kort beskrives, fx vulvodyni, kroniske underlivssmerter. Der skal henvises til den gennemgåede eller udleverede litteratur. Beskrivelse af undersøgelsesfund og klinisk ræssonering ift. behandlingsvalg og behandlingsforløb, samt en konklusion på caserapport. Referencer.