Priser

Prissætning kurser gældende fra 1.1.2024:
▪ Medlemmer: 1.700 pr. dag.
▪ Ikke medlemmer: 1.800 pr. dag. Oveni dette kommer 25% moms pga. lovgivning omkring momsregnskab for ikke-medlemmer samt administrationsgebyr på kr. 250,- til lovpligtigt regnskab.


Pris på vores moduler på 5 dage vil pr. 1.1.2024 koste:
• Medlemmer kr. 8.500,-
• Ikke medlemmer: 11.500 pga. ny lovgivning vedr. moms og administrationsomkostninger til ekstra regnskab.
• Baggrunden for prisstigningen er generelle prisstigninger til forplejning, transport m.v.
• 3-dages moduler koster hhv. kr. 5.100 for medlemmer og kr. 7.000 for ikke-medlemmer