Relevant litteratur

Kære Kolleger, Nogle af jer har efterlyst litteratur, som I kan læse evt forud for kurser. Der ligger meget tilgængelig viden på internettet, men man skal lige vide, hvor man skal lede, og det kan godt være svært, at vurdere om det er godt eller skidt. Derfor har vi samlet nogle links til nationale kliniske retningslinjer og til retningslinjer udarbejdet af et lægefagligt selskab, samt gratis lærebøger og hjemmesider, som I kan læse.

Når vi finder spændende gratis litteratur eller links, vil vi fremover lægge dem her på hjemmesiden.

National klinisk retningslinje om analinkontinens

National klinisk retningslinje om urininkontinens hos kvinder

Rehabilitering af mænd med prostatakræft, 2016 version (der er en ny version i høring, men afsnit om bækkenbundstræning er uændret)

Kirurgisk behandling af prolaps i midterste kompartment samt konservativ behandling af prolaps generelt (udarbejdet af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) i 2020)

Sphincterruptur: Diagnostik, behandling og opfølgning (udarbejdet aF DSOG I 2019)

Gratis lærebøger om gynækologi og obstetrik fra sundhed.dk

Det største gratis værk om inkontinens, ICI 2017

Kontinensforeningen (hvor I kan finde både podcasts og pjecer om inkontinens)

Herunder kan I desuden finde nogle artikler, som er hentet via https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

De er ment som inspiration til, at I selv kan prøve at søge på PubMed.

PubMed er en verdensdækkende database med videnskabelige artikler. Mange artikler kan man desværre ikke læse i fulltext, medmindre man har fået adgang til det via via et universitet eller et universitetshospital (det koster penge).

I de seneste år er flere forskere begyndt at publicere deres artikler, som ”open access publications”, hvilket betyder, at alle kan læse artiklerne, uden at man skal betale for det. I kan selv gå ind på PubMed og søge. I kan prøve at skrive søgeord/sætninger, såsom ”pelvic floor muscle”, ”pelvic floor muscle training”, pelvic organ prolapse”, ”urinary incontinence”, pelvic pain, prostate osv og evt. kombinere ordene. Hvis I klikker af, at I vil søge efter ”free full text”, vil gratis artikler komme frem. Der kan sagtens være mange artikler, som I kan bladre igennem.

Herunder kan I finde nogle artikler som alle er ”open access publications”

What's new in the functional anatomy of pelvic organ prolapse?

The Effect of Perineal Lacerations on Pelvic Floor Function and Anatomy at 6 Months Postpartum in a Prospective Cohort of Nulliparous Women

Anorectal and Pelvic Pain

Effectiveness of pelvic floor muscle training with and without electromyographic biofeedback for urinary incontinence in women: multicentre randomised controlled trial

HUSK at uanset, hvor I finder jeres viden, så er det altid kun et udsnit af virkeligheden. Der forskes hele tiden, og vi bliver klogere. Nogle gange betyder det, at vi må forkaste gammel viden, og acceptere nye måder at se verden på, og det er kun godt. Andre gange må vi forkaste ny forskning, fordi den ikke viser noget eller for dårligt udført. Brug derfor jeres kritiske sans, og undersøg kilden til jeres viden grundigt.

Rigtig god læsning

DUGOF