Samtykkeerklæring ved tilmelding kursus

Samtykkeerklæring i forbindelse med tilmelding til DUGOF kurser:

Ved tilmelding til kurser samtykker du samtidig til nedenstående betinger vedr. persondata. Ønsker du ikke at dine data behandles jf. nedenstående skal du tage skriftlig kontakt til dugof@fysio.dk

Sådan behandler vi dine oplysninger:

Når du tilmelder dit et kursus i DUGOF behandler vi  dine oplysninger for at kunne administrere dit kursus og sikre en god afvikling af kurset.

Grundlaget for, at vi kan behandle dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f samt databeskyttelseslovens § 6.

Den del af vores behandling af dine oplysninger, der sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f er videregivelsen af dit navn, telefonnummer, e-mail-adresse, bopælskommune på en deltagerliste, som sendes til de øvrige kursister, undervisere og kursusarrangører. 

Den legitime interesse, der begrunder videregivelsen er:

  • Faglige kurser: Her videregiver vi de nødvendige personoplysninger for at give mulighed for at arrangere samkørsel.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os og, som vi skal bruge for at kunne administrere din tilmelding og eventuelle betaling: Navn, adresse, telefonnumre, e-mail-adresser og arbejdspladsforhold.

Modtagere af oplysninger

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer DUGOFs IT-systemer
  • Kursets undervisere og kursusarrangører
  • Øvrige kursister

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger indtil kurset har været afviklet. Vi bevarer oplysningen om, at du har deltaget i kurset i vort system uden tidsbegrænsning, medmindre du beder os slette den.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i DUGOFs persondatapolitik.

Se DUGOFs persondatapolitik