Spørgsmål og svar vedr. uddannelse

Her kan du finde svar på mange af de spørgsmål, som er stillet i forbindelse med DUGOFs nye uddannelsesbeskrivelse.

Har du spørgsmål, som ikke besvares nedenfor send os gerne en mail på dugof@fysio.dk

1. Er der også reduceret pris næste år, for dem som har den gamle palpation 2 kursus?

Der er reduceret pris i 2017-2019 for dem, som har det gamle palpations kursus 2.

2. Hvor skal logbøgerne sendes til?
Logbøgerne sendes til den kursusansvarlige på den mail, via mailen som du modtager velkomstbrevet.  Formålet er, at den kliniske ræsonering omkring borgerne. Der vil ikke være tilbagemelding på logbøger, kun hvis der er noget ,der springer i øjnene og det kan tages anonymt op i plenum. Logbøger er ment som et arbejdsredskab og som kvalitetssikring, så vi sikrer I får fuldt udbytte af kurserne.

3. Hvis ikke man har modul 2, kan modul 3 og 4 så ikke tages?
Man skal have modul 2, før modul 3 og 4.
Logbøger og caserapport gælder for alle – både dem som tager modul 2 og suppleringsmodulet 2.
Hvis man har det gamle kursus 2, kan man nøjes med at tage det korte suppleringskursus modul 2, som udbydes en gang årligt til og med 2019.

4. Hvis ikke man har modul 2 kan man så ikke stå på behandlerlisten?
Man kan stå på behandlerliste når man har færdiggjort modul 1, dog står der først at man behandler smerter, når modul 3 er gennemført eller hvis man har stor klinisk erfaring med smertepatienter. 

5. Hvis man som tidligere deltager på kursus 2 deltager på det to dages suppleringsmodul 2, skal man så lave logbøger og caserapport?
Ja. Alle skal lave logbøger og caserapport.

6. Kan man tage vores moduler som studerende, der næsten er færdig?
Man skal være uddannet fysioterapeut, for at deltage på vores kurser.

7. Hvornår udbydes supplerings modul 2

Udbydes sidste gang i maj 2019

8. Er jeg tilmeldt et kursus, når jeg ikke har fået en tilbagemelding?
Når du melder dig til et kursus, er du som udgangspunkt optaget. Du modtager ingen kvittering udover siden med bekræftelsen, som kommer op når du har tilmeldt dig. Danske Fysioterapeuters system kan ikke automatisk udsende kvitteringsmails desværre.

9. Hvornår kan jeg forvente at få materiale eller kursusplan når jeg har tilmeldt mig et kursus?
Velkomstmail og deltagerliste får du tilsendt ca. 1 uge efter sidste tilmeldingsfrist. Du skal forvente at få tilsendt litteratur ca. 14 dage før kursusopstart. 

10. Hvornår kommer der kursus i København eller Jylland?
Vi forsøger at skifte mellem landsdelene, så følg med på hjemmesiden.

11. Hvor finder jeg logbogen til modul 2?
Logbogen finder du på DUGOF’s hjemmeside under kurser. Der er et link på forsiden.

12. Er det fint at sende de journalnotater jeg har lavet – de indeholder alle de data som i beder om – bare i en anden rækkefølge og efter vores opsætning af journalnotater her i kommunen eller skal de ændres og sættes ind i jeres logbog??
Man skal udfylde logbogen. Da logbogen er under løbende udarbejdning, kan det ske at der kommer ændringer.

13. Hvornår udbydes modul 1?
På DUGOF’s hjemmeside finder du tidsplanen for de forskellige moduler. Tryk på bjælken ”fagligt”(i toppen af skærmbilledet) og ny uddannelsesbeskrivelse i ve. side af billedet.  Her finder du svaret på, hvornår alle moduler udbydes i løbet af året.

14. Hvorfor skal jeg aflevere en caserapport?
Caserapporten på modul 2 og 3 er ment som en evaluering  i forhold til at du har opnået læringsmålene for modulet. Caserapporten skal beståe, inden du modtager kursusbevist. Caserapporten vil skulle afleveres enten mellem de 2 kursusweekender eller umiddelbart efter afslutning af kurset. Arbejdsbyrden vil svare til ca 1 dags arbejde.

15. Hvad koster modulerne?
Prisen for modulerne er:
Modul 1: 7500 kr for 5 kursusdage (8000 kr for deltagere som ikke er medlem af DUGOF)
Modul 2: 7500 kr for 5 kursusudage. (8000 kr for deltagere som ikke er medlem af DUGOF)
Modul 3: 7500 kr for 5 kursusdage. (8000 kr for deltagere som ikke er medlem af DUGOF)
Modul 4: 3.500 kr for 3 kursusdage (4000 kr for deltagere som ikke er medlem af DUGOF)